Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία ισχύος της παρούσας Πολιτικής απορρήτου ορίζεται η 20η Απριλίου 2019.

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί ανά τακτά διαστήματα. Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώνεστε μέσω αυτής της σελίδας.
Πρωταρχικός στόχος της Ταρλαης Γεώργιος- Γκαρελης Αριστείδης ΟΕ (Inox Style) είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, των φυσικών προσώπων και γενικότερα των χρηστών του ιστοτόπου μας.
Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μέσω του ιστοτόπου inox-style.com σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 20016/679 (ΕΕ), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Σημαντικό, επίσης, είναι να διαβεβαιώσουμε ότι στην inox-style.com δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
Από την στιγμή που συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους της πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας inox-style.com, τότε θεωρείτε ότι δίνεται την συγκατάθεσή σας για την συλλογή, χρήση και την περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που ορίζονται παρακάτω.
Διαβάστε προσεκτικά όλη την πολιτική απορρήτου και κατανοείστε τα πάντα για την συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται προκειμένου να δώσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών από την inox-style.com

Πεδίο εφαρμογής της πολιτικής απορρήτου
Η πολιτική απορρήτου του παρόντος ιστοτόπου inox-style.com θεμελιώνει όλα τα μέτρα που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο για την συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων είτε απευθείας από εσάς ή μέσω του παρόντος ιστοτόπου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 20016/679 (ΕΕ), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μπορεί να είναι, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, πόλη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστοσελίδα.
Σε αυτή τη σελίδα σας ενημερώνουμε για τον τρόπο και τον λόγο που συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα.

Δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο inox-style.com
Με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο inox-style.com δεν σημαίνει ότι αυτόματα καταχωρούνται οποιουδήποτε είδους προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να σας ταυτοποιούν. Οι μόνες πληροφορίες που πιθανότατα συλλέγονται (οι οποίες δεν είναι προσωπικές ή ταυτοποιήσιμες) είναι οι εξής:
1. τύπος φυλλομετρητή (browser)
2. το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
3. η χώρα ή πόλη του χρήστη κ.ά.
Τα οποία συλλέγονται από το Google Analytics και είναι καθαρά για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης ή χρήσης του ιστοτόπου inox-style.com

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τον ιστότοπο inox-style.com
1. Από την φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου inox-style.com με σκοπό την επικοινωνία, τυχόν ερωτήσεις, αιτήματα ή παρατηρήσεις των φυσικών προσώπων:
• Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου.
• Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) φυσικού προσώπου.
2. Από τις φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπάρχει σε κάθε υπηρεσία της ιστοσελίδας inox-style.com:
• Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου.
• Τηλέφωνο επικοινωνίας φυσικού προσώπου.

Σε όλες τις παραπάνω επιπτώσεις, η inox-style.com θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, έτσι ώστε να είστε σε θέση να δώσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που ορίζονται στην πολιτική απορρήτου του παρόντος ιστοτόπου.
Σκοπός χρήσης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η inox-style.com
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να παρέχουμε στους χρήστες μας πλοήγηση υψηλού επιπέδου, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας. Αναλυτικότερα:
1. Τα στοιχεία από τη φόρμα επικοινωνίας των φυσικών προσώπων στον ιστότοπο inox-style.com:
• Ενημερωτική επικοινωνία και απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα ή παρατηρήσεις, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το φυσικό πρόσωπο.
2. Τα στοιχεία από τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπάρχει σε κάθε υπηρεσία της ιστοσελίδας inox-style.com :
• Ενημερωτική επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου για άμεση επικοινωνία ως προς την υπηρεσία ή για απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα.

Συλλογή προσωπικών προτιμήσεων και ενδιαφερόντων μέσω του ιστοτόπου inox-style.com
Πέρα από τη συλλογή δεδομένων που προαναφέραμε, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως το Google Analytics και το πρόγραμμα live chat Zopim από τα οποία γίνεται συλλογή προσωπικών προτιμήσεων και ενδιαφερόντων ως προς τον ιστότοπο inox-style.com. Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες αυτές συλλέγουν πληροφορίες όπως:
1. Ποιες σελίδες του ιστοτόπου επισκεφθήκατε
2. Ποιον φυλλομετρητή χρησιμοποιήσατε
3. Ποιος ιστότοπος σας παρέπεμψε στο inox-style.com
4. Ποιες σελίδες περιηγηθήκατε
5. Ποιες είναι οι πιο προβαλλόμενες σελίδες
6. Ποσοστό εγκατάληψης ιστοτόπου
7. Στατιστικά αριθμού επισκεπτών ιστοτόπου
8. Στατιστικά αριθμού προβολής σελίδων ιστοτόπου

Υπερσύνδεσμοι
Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου μας είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα μας και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing).
Ο Ιστότοπος inox-style.com ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες, που ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν τελούν υπό τη διαχείρισή μας και δεν υφίσταται δυνατότητα από μέρους μας παρέμβασης στο περιεχόμενό τους.
Γι’ αυτό τον λόγο o ιστότοπος inox-style.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές και το περιεχόμενό τους και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση προς τους χρήστες του inox-style.com σχετικά με αυτές.
Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ιστοσελίδας επιθυμεί την απόσυρσή υφιστάμενου υπερσυνδέσμου από τον Ιστότοπό μας προς την ιστοσελίδα του, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας στέλνοντάς μας ηλεκτρονική επιστολή.

Xρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για όσο διάστημα επιτρέπεται ή επιβάλλεται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης ή αξίωσης σχετικά με τον ιστότοπο inox-style.com, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα. Παρά τα ανωτέρω, η inox-style.com διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.
Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.
Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης του ιστοτόπου inox-style.com διαφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στον ιστότοπο τότε οφείλει να μη χρησιμοποιεί τον παρόν ιστότοπο.

Προστασία Πληροφοριών
Η inox-style.com έχει εφαρμόσει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε να αποτρέψει τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσει την ακρίβεια των δεδομένων, αλλά και να διασφαλίσει την κατάλληλη χρήση των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων.
Όλοι γνωρίζουμε ότι το διαδίκτυο ποτέ δεν είναι 100% ασφαλές, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ καμία δυνατότητα να παραβιάσουν τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στην ιστοσελίδα inox-style.com και αποκτώντας πρόσβαση, προβαίνοντας σε χρήση προσωπικών δεδομένων είτε για μη εξουσιοδοτημένους είτε για αθέμιτους σκοπούς.
Ωστόσο η inox-style.com έχει λάβει κάθε εύλογη προφύλαξη για να εξασφαλίσει τις προσωπικές πληροφορίες του φυσικού προσώπου που είναι διαθέσιμες μέσω του ιστοτόπου.

Δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων
Στην inox-style.com σεβόμαστε και προστατεύουμε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (φυσικών προσώπων). Σε περίπτωση επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων έχουν πάντα το δικαίωμα να ενημερώνονται και να ζητούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για την τυχόν επεξεργασία. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων, τη διαγραφή, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή τη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων. Τέλος, μπορούν να εκφράσουν τυχόν εναντίωσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Αυτά τα αιτήματα θα πραγματοποιηθούν από την inox-style.com εντός 30 ημερών από την υποβολή , καθώς επίσης θα ενημερωθούν για την διεκπεραίωσή τους.
Σημείωση: Τα αιτήματά σας μπορείτε να τα υποβάλλετε μέσω του email info@inox-style.com ή εγγράφως στης έδρα της inox-style.com (7ο χμλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσσαλονίκης, Λάρισα)
Η inox-style.com δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχουν τα φυσικά πρόσωπα.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα που παρέχονται από το φυσικό πρόσωπο θα αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας στον ιστότοπο inox-style.com και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων
Ο ιστότοπος diaxeiristiki-larisas.gr, ο οποίος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχοντας ενημερωθεί για τις ριθμίσεις του GDPR για την νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας. Οι μόνες αποδεκτές ενέργειες για δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:
Η inox-style.com μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει ορισμένες πληροφορίες των προσωπικών δεδομένων του φυσικού προσώπου όταν της ζητηθεί για τη συμμόρφωσή της σε απαίτηση προ προκύψει από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ως εξής: τηλέφωνο: 2410 541 131, email: info@inox-style.com , Ταχυδρομική διεύθυνση: 7ο χμλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσσαλονίκης, Ιστοσελίδα: www.inox-style.com Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εξής: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα. Τηλεφωνικό κέντρο: +30 2106475600, Φαξ: +30 210 6475628 E-mail: contact@dpa.gr
Οι ιδιοκτήτες και οι συνεργάτες/τρίτοι της inox-style.com έχουν ενημερωθεί για την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας και την φιλοσοφία μας για ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων ή ατομικών επιχειρήσεων.
Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε info@inox-style.com

Πολιτική Cookies

Η Inox Style τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας https://www.inox-style.com Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Τι είναι τα Cookies ;
Tα Cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (server) της Διαχειριστικής Λάρισας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς, δεδομένων του φυλλομετρητή σας (browser). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «μεγαλύτερης διάρκειας» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «μεγαλύτερης διάρκειας cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Η ιστοσελίδα μας κάνει χρήση ορισμένων Cookies με κύριο σκοπό να καταστήσουμε το https://www.inox-style.com πιο λειτουργικό και προσφιλές προς τους χρήστες μας.

Τι είδη Cookies χρησιμοποιούνται;

Η Διαχειριστική Λάρισας χρησιμοποιεί «προσωρινά cookies» για τους παρακάτω σκοπούς:

  • Για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων και είναι αναγκαία για την «ανάγνωση» οπτικού ή ακουστικού περιεχομένου, λεγόμενα και ως flash cookies.
  • Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.
  • Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «μεγαλύτερης διάρκειας cookies» για τους εξής σκοπούς:

  • Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.
  • Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.
  • Για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά σας.

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης Cookies;

Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω του https://www.inox-style.com, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η Διαχειριστική Λάρισας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.
Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:

  • Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.
  • Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας.
  • Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/υπηρεσιών.

Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση ηλεκτρονικών cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο inox-style.com, αποδέχεστε τη χρήση cookies.